www.incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
peygamberi veda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 


 

Muhammet ''Ruhul-Emin'' denilen melek Cebrail vasıtasıyla vahiy aldı. Sağlam hadisler, kendisine vahiy geldiğinde, Muhammet'in baygınlık geçirdiğini bildiriyor. Bir hadise göre, vahiy esnasında Muhammet benliğini yitirip adeta bir sarhoşu andırıyordu. İslam alimlerine göre O, vahiy sırasında ''bu dünyadan alınıyordu''. Ebu Hurayra, ''Kendisine vahiy indiğinde, Muhammet'i bir titreme alırdı'' diyor. Bir rivayete göre, vahiy sırasında Muhammet'in ağzı köpükleniyor, gözleri kısılıyor, kendisinden deve yavrularınınkini andıran sesler duyuluyordu. Ömer b. al-Hattab, ''Muhammet'e vahiy geldiğinde, ondan arılarınkine benzer sesler duyulurdu'' diyor. Bir keresinde Muhammet'e sordular: ''Vahiy nasıl geliyor '' sana'' Muhammet, ''Bazen'' dedi, Bir çıngırak sesi gibi geliyor ki; en şiddetlisi budur. Benden ayrıldığında, (bana bildirileni) öğrenmiş oluyorum''. İslam alimlerine göre Muhammet, vahiy esnasında, şiddetli bir sıkıntıya giriyor, soğuk günlerde bile alnından ''inci'' gibi ter boşanıyordu. Zeyd b. Sabit, Muhammet'in bu gibi durumlarda bedence de ağırlaştığını bildiriyor: ''...Bir seferinde Muhammet'in bacağı benim bacağımın üstündeydi. Birden büyük bir ağırlık hissettim. Bir seferinde vahiy geldiğinde, Muhammet devesinin Üzerindeydi. Deve titredi, ağırlığa dayanamayarak çöktü. Allah Muhammet'le şahsen konuşmadı; ona melek cebrail aracılığıyla vahyini iletti. Vahiy anında bile Allah ondan uzaktı (el-İtkan fı Ulumil- Kur'an, I 45,46).

Allah kesinlikle melek cebraili İsa Mesih'e göndermedi. İsa Mesih bir üçüncü şahıs aracılığıyla vahiy almadı. Çünkü O, bizzat Hakk'ın bedene girmiş Sözü (Meryem 19:34), Allahın öncesiz Kelamı, bizzat Allah'tan kaynaklanan, O'nun İradesini tanıyan Ruhtu. Allahın istemini öğrenmek isteyen kişi, İsa Mesih 'in yaşamını çalışsın. Çünkü O, yüce Allahın bedene girmiş Sözü ' dür .

Kuran, Allah'ın İsa Mesih'e O bedene girmeden önce Kitap'ı, tevratı, bilgeliği ve İncil 'i öğrettiğini bildiriyor (Ali İmran 3:48). O, sadece Allahın kelamını söyledi. Kuran’a göre İsa Mesih, daha doğar doğmaz, annesini teselli etmek için vahiy kelamını konuşmuştu:

''Onun altından bir ses kendisine seslendi: Sakın üzülme, Rabbin, içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üstüne taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, Ben Rahman'a oruç adadım, bugün hiç bir insanla konuşmayacağım, de'' (Meryem 19:24-26).

Kuran’a göre İsa Mesih, daha çocukken bir meleğe ya da aracıya ihtiyaç duymaksızın Allahın kelamını konuştu.

Çünkü O, Allahın ağzı, Ruhu ve kişisel vahyidir. Bu nedenle Allahın gücü Meryem Oğlu'nda yaratıcı, iyileştirici, affedici, teselli edici ve yenileyici niteliğiyle kendini gösterdi.

Muhammet'e Kuran ve hadiste bildirilen vahyin özeti tanrısal buyruk ve yasaklar içeren şeriattır. Muhammet'in vahyi bir kitap getirdi: Kuran ve şeriat. İsa Mesih'in vahyinin özeti ise, O'nun bizzat kendisidir. Çünkü İsa Mesih'in İncili bir şeriat olmayıp, O'nun yaşamı ve sözlerinin duyurusu, kişiliğinin anlatımıdır .Buyruklarını yerine getirebilmeleri için İsa Mesih, izleyicilerine Ruhunun gücünü bağışladı. İsa Mesih izleyicileri bir kitap ya da dinden çok, benzersiz bir şahsa iman ediyorlar; bir şeriatın tahakkümü altında olmaksızın kişisel olarak İsa Mesih'e bağlanıyor, O'nu izliyorlar. İsa Mesih Allah'ın vahyidir.

Sonraki Sayfa (Muhammed ve İsa Mesih'in Mucizeleri)

   

© Copyright incil.türk