incil.türk

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4- Muhammed ve İsa Mesih’in Günahsızlığı
Cevaplanması Gereken Bir Sorur


 


 

Muhammed daha çocukken, yanına iki melek gelir, Onun kalbini arıtırlar. Bu hususta Kuran şöyle diyor: ''Senin gönlünü açmadık mı? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı'' (İnşirah 94: 1-3).


O andan itibaren Muhammed'e, arıtılmış anlamına gelen ''el-Mustafa'' lakabı verildi. O, özünde an, saf değildi. Yüreğinin arıtılıp Allahın bir nebi ve resulü olabilmesi için bu iki meleğin yanına gelmek suretiyle ondaki yükü kaldırmaları gerekiyordu.

Kuran'da aynı zamanda Meryem'in oğlunun ''temiz bir oğlan'' olduğunu okuyoruz: ''Cebrail , 'Ben sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin sana gönderdiği elçi- den başkası değilim'' (Meryem 19: 19).

Taberi, Beydavi ve Zemahşeri gibi İslam aleminin önde gelen tefsir alimleri, ayette geçen temiz anlamına gelen ''zaki'' kelimesinin, saf, arı ve günahtan azade demek olduğunu belirtiyorlar. Daha İsa Mesih doğmadan önce, O'nun tertemiz olduğunu ve günah işlemeksizin yaşayacağını bildirdi vahiy. Çünkü O, özünde kutsaldı. Bundan da öte O, bizzat Allahın Sözüydü. Biraz önce gördüğümüz gibi, O sadece vahyi dinlemedi, kelamın kendisiydi. O'nun sözleriyle davranışları arasında en küçük bir çelişki görülmedi. Çünkü O, ne söylediyse yaşadı; günahsız, kınamasız dimdik durdu.

Kuran bütün resul ve nebilerin bir takım günahlar işlediklerini belirtiyor. Kimilerinin işledikleri suçları açıklıyor İsa Mesih hariç! çünkü O her zaman temiz ve saftı. Taşıdığı insanlık doğasına karşın Kutsal Ruh O'nu daha doğumundan itibaren yetkin kutsallıkta korudu. Allahın bedene girmiş Ruhu olduğu için O, asla denemeye düşmedi.

Oysa Muhammed Kuran'da, üç kez Rabbinden günahları için af dilemesi gerektiğini söyledi. ''Ey Muhammed! Suçunun bağışlanmasını dile'' (Mü'min 40:55)


''Ey Muhammed! Kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile'' (Muhammed 47: 19).


''Biz sana böylece apaçık bir zafer sağlamışızdır. Allah böylece, senin gelmiş geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar'' (Feth 48: 1-2). MGerçi çoğu Müslümanlar bu gerçeği ya inkar ediyor ya da farklı bir biçimde yorumluyorlar, ama Kuran bu hususta açık tanıklıkta bulunuyor.

Muhammed doğal ana babadan doğmuş, doğal bir insandı. Olağan bir yaşam sürdü, bizler gibi günah işledi, Rabbinden af diledi. Oysa İsa Mesih, Allahın Ruhu'ndan doğmuş olup, Allahın bedene girmiş Sözü'dür. O, çocukluğundan bu yana kutsal ve arı kaldı.

Sonraki Sayfa (Muhammed ve İsa Mesih'nın Vahyi)

   

© Copyright incil.türk