www.incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

3- Muhammed ve İsa Mesih’e İlişkin
Tanrısal Vaatler

Cevaplanması Gereken Bir Soru


 

İsa Mesih hakkında Kuran’da Allah’ın Bakire Meryem’e, kendisinden İsa Mesih’in doğacağına ilişkin vaatte bulunduğunu okuyoruz:

“Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir Sözü, adı Meryem oğlu İsa olan İsa Mesih’i dünya ve ahirette şerefli ve Allah’a yakın kılınanlardan olarak müjdeler” (Ali İmran 3:45).

İsa Mesih’in doğumuna ilişkin bu sevindirici haberi Kutsal’ın kendisi Meryem’de müjdeledi ve O’nu, “Allahın Sözü” olarak adlandırdı.

Peygamberlerin tümü Allahın sözünü dinleyip ne pahasına olursa olsun, onu doğrulukla çevrelerine aktardılar. İsa Mesih ise, vahiy almadı; O, Allahın bedene girmiş sözüdür. Tüm yaratıcı, şefaat edici, bağışlayıcı, teselli edici ve yenileyici gücüyle tanrısal Sözün yetkisi O’na yerleşmiştir. Bu nedenle Allah, O’nun doğumunu, bu olağanüstü olayı vurgulayarak, Meryem’e şahsen bildirdi.

Muhammed'in Allahın sözü olduğunu haber veren bir ayet yok Kuran 'da. sadece, onun vahiy aldığını ve bu vahyi dinleyicilerine tebliğ ettiğini okuyoruz. Ne onun doğumu annesi Amine'ye Allah tarafından özel bir şekilde müjdelendi, ne de melek, Amine'ye Allahın Ruhu'nu üfürdü. Halbuki Allah'ın gönderdiği melek Cebrail, Baki- re Meryem 'le karşılaştı; Meryem de ondan Kutsal Ruh 'u kabul etti. O böylelikle kadınlar arasında seçkin bir yer aldı. Nitekim Kuran şöyle diyor:

''Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi, dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu'' (Ali İmran 3:42).Meryem'in adı Kuran'da otuz dört kez geçer; oysa amine'nin adına Kuran'ın hiç bir ayetinde rastlamıyoruz.

Sonraki Sayfa (Muhammed ve İsa Mesih'in Günahsızlığı)

   

© Copyright incil.türk