www.incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Muhammed ve İsa Mesih'in Mucizeleri
Cevaplanması Gereken Bir Soru


 


 

Allah’ın Muhammed’e bağışladığı mucizeler, Kuran surelerinin ayetleridir. Muhammed’in mucizeleri eylem değil, sözdür.

Kuran, özetle tanıklıkta bulunduğu İsa Mesih'in gerçekleştirdiği olağanüstü işlerden, şifa eylemlerinden söz ediyor .İsa Mesih düşmanlarına asla lanet okumadı, acımasız bir egemen gibi davranmadı. Tam tersi, lütuf, sevgi ve merhamet kaynağı olarak kendini açığa vurdu. Değişik mucizelerle Allahın sevgisi O'nda büyüdü (Meryem 19:31- 32).

En Büyük Kutlu Hekim

A -İsa Mesih'in ilaçsız, operasyonsuz körlerin gözlerini açtığını, güçlü sözüyle hastalan iyileştirdiğini bildiriyor Kuran. Bugün olduğu gibi o zaman da İsa Mesih 'in sözleri şifa gücüne sahipti. Nerede olursa olsun İsa Mesih, tüm İnsanlığa her çağda bereket kaynağı olan kutlu kişidir (Ali İmran 3:49, Maide 5: 110, Meryem 19:31).

B -Meryem Oğlu, cüzamlıdan çekinmedi; onun cildine dokundu, yetkin sözüyle onu iyileştirdi. İsa Mesih her zaman en büyük hekimdir. O, yoksulları sevdi, hastaları kabul etti, gücüyle onlarda ümit ve iman yarattı, yanına gelen her hastaya şifa verdi.

Ölüleri Dirilten

C-İsa Mesih'in gerçekleştirdiği en büyük eylem İncil ve Kuran'ın da tanıklıkta bulunduğu, ölüleri diriltmesidir. Meryem Oğlu, küçük bir kızı, yetişkin bir oğlanı ve yaşlı bir adamı ölümden diriltti. Allah'tan başka kim ölüleri diriltip onları yaşama döndürebilir? Kuran'ın tanıklıkta bulunduğu İsa Mesih'in ölüleri diriltmiş olmasının taşıdığı derin anlam hakkında düşünmemiz gerekir .

Kimi, Meryem Oğlu kendiliğinden hiç bir mucize gerçekleştiremezdi; Allahın istemini gerçekleştirebilmek için Kutsal Ruh'la desteklendi diyebilir:

“Meryem oğlu İsa’ya belgeler verdik, onu Ruhul Kudüs’le destekledik.” (Bakara 2:87).M

“İşte bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Meryem oğlu İsa’ya belgeler verdik, onu Ruhul-Kudüs’le destekledik” (Bakara 2:253).

''Allah, Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve anana olan nimetimi an, demişti. Seni Ruhul-Kudüs'le desteklemiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun; sana kitabı, hikmetİ, tevratı ve incili öğretmiştim. Sen iznimle, çamurdan kuş gibi bir şey yapmış ona üflemiştin de iznimle kuş olmuştu; anadan doğma körü, alacalıyı iznimle iyi etmiştin. Ölüleri iznimle diriltiyordun... İnkar edenler, Bu apaçık büyüdür, demişlerdi'' (Maide, 5: 110).

Şaşmamak imkansız! Kuran, Allah'ın İsa Mesih ve Kutsal Ruhuyla yardımlaştığını defalarca bildiriyor. İsa Mesih'in mucizelerinde eşsiz bir birlik içinde birleşip yardımlaşan bir üçlük var. Allahın gücü, Meryem Oğlu 'nun bedensel zayıflığında tanrısal yetkiyle çalışıyor.

Yaratan Genç

D- Kuran'da İsa Mesih'in daha çocukken çamurdan kuşa benzer bir cisim yaptığını; buna üflediğinde, cismin kuş olup uçtuğunu okuyoruz. İncil'de böyle bir öykü bulunmuyor:

''Ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. Ben size çamurdan kuş gibi bir şey yapıp ona üfleyeceğim, Allah'ın izniyle hemen kuş olacaktır'' (Ali İmran 3 :49).

Bu ayette müthiş bir ifadeyi okuyoruz: ''yaratacağım''. Bu, İsa Mesih'in güçlü yaratıcı olduğunu gösterir. Hiç bir İnsan ne yoktan bir şey yaratabilir, ne de ölü bir cisme hayat verebilir. İsa Mesih hariç !

Kuran, diriltici üfleyişi aracılığıyla İsa Mesih'in yaratıcı gücün sahibi olduğuna tanıklık ediyor. Nasıl Allah Adem'e üfürdüyse, aynı şekilde, ''kuşa benzer bir şeye'' üflemesiyle birlikte, İsa Mesih'in elinde bu cisim uçan kuş oluyor .Görülüyor ki, İsa Mesih çamura dahi yaşam verebilir.

Sevecen Rızk Sahibi

E- İnsanlar Meryem Oğlu 'nun gücünü görünce, zamanı ve mekanı unutarak O'nun peşine düştüler, gece yarısına kadar çölde O'nunla kaldılar. Kuran, İsa Mesih'in çölün ortasında izleyicileri için gökten bir sofra indirdiğini anlatıyor:

''Havariler, Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Demişlerdi de, İnanıyorsanız, Allah'tan sakının, demişti. Ondan yemeyi, kalplerimizin kanmasını ve senin bize doğru söylediğini bilmeyi, ona şahit olmayı istiyoruz dediler. Meryem oğlu İsa, Allahım! Rabbimiz! Bize ve bizden sonra geleceklere bayram ve senden bir delil olarak gökten bir sofra indir, bizi rızıklandır, Sen rızk verenlerin en hayırlısısın, dedi.

Allah, Ben onu size indireceğim; bundan sonra içinizden kim inkar ederse, dünyalarda kimseye azap etmeyeceğim şekilde ona azap edeceğim, dedi'' (Maide 5 : 112- 115).

Kimileri bu olağanüstü bağışta bulunanın kim olduğu hakkında düşünmektense, gökten inen sofrada ne tür semavi yiyeceklerin olduğu hakkında kafa yoruyorlar. İncil'e göre İsa Mesih beş ekmek ve iki balıkla -kadınlar ve çocuklar hariç- beş bin kişiyi doyurdu. O bu eylemiyle yaratıcı gücün sahibi olduğunu gösterdi. Boş laflar etmedi; söylediğini yaşadı ve gerçek işlerle yerine getirdi.

Sırları Açığa Vuran

F - Muhammed Medine' deyken kimi izleyicilerinden şikayetçi oldu. Çünkü onlar mal ve yiyecekleri evlerinde gizlemiş, Mekke'den gelen göçmenlere vermek istememişlerdi. Muhammed onları uyararak, ''Yakında İsa Mesih gelecek'' dedi. ''Evlerinizde yediklerinizi, sakladıklarınızı size haber verecek. Çünkü O'nun, duvarların ardındakini gören gözleri var ve İsa Mesih Kuran'da da yazıldığı gibi münafıklara, gizlediklerini bildirecek:

''Yediklerinizi ve evlerinizde sakladıklarınızı da size haber vereceğim. İnanmışsanız, bunda size bir delil vardır'' (Ali İmran 3 :49).İsa Mesih, gerçeği ve yüreklerdeki düşünceleri tanıyor, senin sırlarını da ayrıntısıyla biliyor. İyi ve kötü eylemlerini eninde sonunda sana haber verecek. O, insanların yüreklerindekini bilendir, ve O'nun önünde kimse doğru çıkamaz. Hıristiyanlık

Bilge Kanun Koyucu

G - Gene Kuran'da okuduğumuza göre, İsa Mesih Musa'nın yasasında haram kılınanları, izleyicilerine helal kılmıştır. İsa Mesih, izleyicilerinden, Musa yasasının buyruk ve yasalarını tümüyle yerine getirmelerini istemedi. İncil ' de okuduğumuza göre İsa Mesih, havarilerine, kirli (necis) olan'ın insanın karnına giren değil, insanın yüreğinden çıkan şeyler olduğunu öğretti. Çünkü kötü düşünceler yürekten kaynaklanmaktadır: zina, cinayet, kin, kibir, yalan, nefret, açgözlülük. İsa Mesih bu düşünce ve yasa devrimiyle, sahip olduğu yetkiyle yasayı yerine getirebilecek gerçek yasa koyucu olduğunu duyurdu. İsa Mesih'in Yasayı yerine getirmek için yasanın tahakkümü altında olmadığını açıklayarak Kuran da bu eşsiz imtiyaza tanıklık etti. İsa Mesih, yasanın üstünde olup, yerine getirmekten de öte, yasayı yetkinleştirmiştir. Musa ve Eski Antlaşma çağının insanları yasanın altında yaşıyorlardı, buyrukları tutmak zorundaydılar. Fakat İsa Mesih, yasayı düzeltme yetkisine sahipti. İncil'de şöyle yazılıdır:

''Göze göz, dişe diş, denildiğini duydunuz., Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin'' (Matta 5:38- 44).

Yürekleri ve Zihinleri Yenileyen

H - İsa Mesih'in sıradan bir insan ya da sadece bir peygamber değil, Allahın yetkisiyle yasa koyan bir kişi olduğunu idrak eden kişiye müjdeler olsun! Meryem Oğlu, ''kendisine indirilen hakkında şüpheye düşen'' Muhammed'in (Yunus 10:94) aksine, yasanın sırlarını ya da dini hükümlerin ayrıntılarını Eski Antlaşma mensuplarına sormak ihtiyacında değildi. O, bedene girmiş yasanın kendisi olup, kendisine itaat edilmesini talep etti:

“Allah’tan korkun ve bana itaat edin” (Ali İmran 3:50).İsa Mesih insanları yalnızca, kendilerini Allah'a teslim etmeye değil, öğretilerine itaat ederek kendisini izlemeye yöneltti. O yüzden Kuran İsa Mesih'in izleyicilerine en güzel sanları veriyor: ''havariler, Allahın yardımcıları, imanlılar ve izleyiciler''. Hadid suresinde İsa Mesih 'in izleyicileri hakkında şu ayeti okuyoruz: ''Onların izleri üzerinden peygamberlerimizi art arda gönderdik; Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik ve O'na İncil'i verdik; O'na uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet. duyguları koyduk'' (Hadid 57 :27).“Allah demişti ki, Ey İsa! Ben seni eceline yetireceğim, seni kendime yükselteceğim, inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; sana uyanları, kıyamet gününe kadar, inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır'' (Ali İmran 3 :55).
Görülüyor ki, İsa Mesih 'in izleyicileri insanların arasında seçkin bir sınıftır, çünkü onlar alçakgönüllü olup kibirlenmezler:

''Onlardan inananlara sevgice en yakın, Biz Hıristiyanlarız, diyenleri bulursun. Bu, onların içinde bilginler ve rahipler bulunmasından ve büyüklük taslamamalarındandır'' (Maide 5:82).

Kuran'ın bu tanıklığı, İsa Mesih'in en büyük mucizelerinden birine işaret ediyor: O savaşlar, hilelerle politik ve toplumsal şartlan değiştirmiyor; günahlıları, asileri yenileyip, bencillerden sevgi dolu insanlar, gururlu efendilerden Rabb'e alçakgönüllü hizmetçiler yapıyor. Nitekim kendisi de hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını çokları uğruna kurtulmalık olarak bağışlamaya geldi (Matta 20:28).

Muhammed'in mucizeleriyle İsa Mesih 'in mucizelerini karşılaştıran kişi açıkça görür ki, Muhammed'in mucizeleri birer söz, İsa Mesih’in mucizeleriyse, olağanüstü sevgi ve merhamet eylemleridir.

Sonraki Sayfa (Muhammed ve İsa Mesih'in Ölümü)

   

© Copyright incil.türk