www.incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7- Muhammed ve İsa Mesih’in Ölümü
Cevaplanması Gereken Bir Soru


 


 

İbni Hişam, peygamberin hayatına değin yazdığı eserinde, Muhammed'in ateşli bir hastalığın ardından öldüğünü bildiriyor. Bir rivayete göre Yahudi bir kadın Muhammed'in yemeğine zehir katmış, onunla yemek yiyen adam derhal ölmüş, bunu fark eden Muhammed ise ağzındaki lokmayı hemen tükürmüştü. Ancak yutmuş olduğu az miktardaki zehir onun ölümüne yol açtı. Muhammed Medine'de eşinin göğsü üzerinde vefat etti.

Oysa Kuran'a göre İsa Mesih, bir hastalık ya da düşmanlarının bir hilesi sonucu ölmedi. Ali İmran suresine göre (3:55) Allah burada da girişimde bulunarak şahsen İsa Mesih'e konuştu:''Seni eceline erdirecek, yanıma yükselteceğim.'' İncil'de böyle bir anlatıma rastlamıyoruz. O halde ayete göre İsa Mesih doğal bir biçimde ölmedi, Allahın planı ve lütfu uyarınca esenlik içinde eceline erdirildi.

Kuran, İsa Mesih'in tarihsel ölümünü inkar etmiyor. Meryem suresine göre İsa Mesih kendisi hakkında şu peygamberliği yapıyor:

''Doğduğum günde, öleceğim günde ve dirileceğim günde bana selam olsun'' (Meryem 19:33).

Kuran'a göre İsa Mesih -daha önce İncil’in de bildirdiği gibi- doğdu, öldü ve kabirden dirildi. Bu tarihsel gerçeğe inanan insan, ölümden Dirilen'le birlikte sonsuz yaşama sahip olur.

Yeryüzüne döndükten sonra İsa Mesih ikinci kez ölmeyecek, çünkü O, ''öleceğim günde'' derken uzak değil, yakın gelecekteki ölümünü kastetti. Meryem Oğlu'nun ölümünün tarihselliğinden emin bütün İsa Mesih İmanlıları gibi Kuran da İsa Mesih 'in doğumunu, ölümünü ve dirilişini itiraf ediyor .

İsa Mesih, kendi iradesiyle esenlik içinde vefat etti. İncil'de, İsa Mesih'in, nasıl öleceğini önceden bildiğini, öleceği gün ve saati kendisinin belirlediğini okuyoruz. O, kendi iradesiyle gönüllü olarak vefat etti. Tek bir günah dahi işlemeyen İsa Mesih dışındaki bütün insanlar günahları nedeniyle ölüyorlar. İsa Mesih'in Allah ile esenlik içinde gerçekleşen vefatı özel bir anlam taşıyor: O, eşsiz sevgisinde Allah kuzusu olarak dünyanın günahını kaldırdı.

Sonraki Sayfa (Ölümleri Ardından Muhammed ve İsa Mesih)

   

© Copyright incil.türk