www.incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

8- Ölümleri ve Ardından Muhammed
ve İsa Mesih

Cevaplanması Gereken Bir Soru


 


 

Muhammed Medine'de defnedildi. Onun kabri bugün bilinen bir yerde. Her yıl milyonlarca hacı, onun kemiklerinin hala bu mezarda, ruhunun ise hesap gününe kadar berzahta kalacağına iman ederek onun türbesini ziyaret ediyorlar .

Oysa Allah İsa Mesih ' i kendi katına yükseltti.

“Allah demişti ki, Ey İsa! Ben seni eceline yetiştireceğim, seni kendime yükselteceğim ,, (Ali İmran 3:55)

“Allah onu kendi katına yükseltti” (Nisa 4:158)

O halde Allah, Meryem Oğlu'nu kabrinden çıkarıp kendi yüce katına yükseltti. O, Allah'a yakıştırılanlardan olup, bu dünyada önder, ahirette ise Allah’a yakın kılınanlardandır.

''Melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah sana, kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan İsa Mesih'i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler'' (Ali İmran 3 :45).

İsa Mesih'in kabri boş bulundu, çünkü O, kendisinin de önceden bildirdiği gibi gerçekten dirilmişti. Oysa Muhammed'in kemikleri hala mezarındadır. İsa Mesih diridir, Muhammed ise vefat etti ve henüz cennete gitmek üzere dirilmedi. Ölümle yaşam arasında ne büyük bir fark vardır! Nasıl ölüm yaşamdan yüceyse, İsa Mesih'te aynı biçimde Muhammed'ten üstündür. Çünkü İsa Mesih sonsuz yaşamın bizzat kendisidir.

Sonraki Sayfa (Muhammed ve İsa Mesih'in Esenliği)

   

© Copyright incil.türk