incil.türk

 
 
 

 
 

 

 
 

 


 


Kuran vahyi İsa Mesih'e ''Ayetullah'' adını veriyor. Çünkü Allah O'nu ve annesini alemler için bir ayet (belirti) kıldı.

''Biz ona Ruhumuzdan üfledik, onu ve oğlunu alemler için bir ayet kıldık'' (Enbiya 21 :91 ).

''Onu alemlere bir ayet ve bizim katımızdan bir merhamet kılacağız'' (Meryem 19:21 ).

İsa Mesih bu benzersiz lakabı insanlardan değil, doğrudan Allah 'tan aldı. O, bu ayrıcalığa doğduğu andan beri sahipti, gördüğü eğitim ya da öğrenimden dolayı erişmedi.

Şiilerde de Ayetullah lakabını almaya hak kazanmış sayısız alim vardır. Şiiler özellikle Humeyni'yi övmekte öylesine aşırı gittiler ki, ona önderleri, Allahın Ruhu gözüyle baktılar.

Nasıl şiilerin ayetullahlan varsa, görülüyor ki, Kuran'a göre İsa Mesih imanlılarının da özel bir Ayetullahlan var. Aradaki fark nedir? İsa Mesih hastalan iyileştirdi, düşmanlarını kutsadı, Allah ile insanlar arasında barış gerçekleştirdi ve milyonlarca insanı din gününün azabından kurtardı. Oysa Humeyni, Müslümanları gerek Irak'ta, gerekse Afganistan'da savaşa kışkırttı, milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Humeyni binlerce suçsuz İranlının ölümüne göz yumdu, Batıyı ve Doğuyu lanetledi. İsa Mesih İmanlılarının Ayetullahı ile şiilerin ayetullahı arasında ne derin fark var!

Muhammet'in dahi almayı kabul etmediği lakapları sahiplenmesinden dolayı İslam alimleri Humeyni'ye öfkelendiler. Kimi Arap ülkelerinden gelen İslam alimleri Kazablanka'da düzenlenen bir konferansta şu karan aldılar: ''Ayetullah Humeyni, taraftarlarını, kendisine Allahın Ruhu ya da Kutsal Ruh diye adlandırmalarını yasaklamalıdır. Aksi takdirde kendisi İslam dairesinden çıkarılacaktır. Zira dünyada ve ahirette Kutsal Ruh lakabını almaya hakkı olan tek bir kişi vardır: Kutsal Ruh 'tan doğan Meryem Oğlu''.

Eğer Ayetullah Humeyni şiilerin ya da İranlılann önderiyse, Allah İsa Mesih'i tüm insanlığın “Ayet''i kıldı. Meryem Oğlu sadece İsa Mesih İmanlılarının ya da Yahudilerin değil, Hinduların, Budistlerin, ateistlerin ve Müslümanların da Ayetullahı! İsa Mesih'in kişiliğini derinlemesine çalışan kişi, O'nun tüm insanlığın gerçek” Ayetullahı'' olduğunu görür

Sonraki Sayfa (Allahın Rahmeti)

   

© Copyright incil.türk